Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler (Ek Madde 1 Arş.Gör. Kadroları)

24.11.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik Kadro İlanları Sayfasında ilan edilen Üniversitemiz Birimleri için (Ek Madde 1 uyarınca) Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 05.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

 1. ) Atanma Talep Dilekçesi
 2. ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. ) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
 4. ) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
 5. ) Öğrenci Belgesi (Aslı)
 6. ) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
 7. ) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
 8. ) 12 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 9. ) İkametgah
 10. ) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
 11. ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
 12. ) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
 13. ) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
 14. ) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 

 • Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
 • Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
 • Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
 • Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

545 kez görüntülendi