Arşiv ‘Akademik Duyurular’ Kategori:

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalamasına Göre)

Bahar Döneminde Yatay Geçiş Ek madde-1 kapsamında öğrenci alınmamaktadır.
Bahar Döneminde Not ortalamasına göre sadece Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunabilirsiniz.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER TIKLAYINIZ

Bandırma MYO Öğr. Gör. Değerlendirme Sonuçları

30.12.2016 tarihinde ilan edilen Bandırma Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Gıda İşletme Böl./Gıda Teknolojisi Pr. Öğr. Gör.
Yönetim ve Organizasyon Böl./İşletme Yönetimi Pr. Öğr. Gör.

Yardımcı Doçent Adayları Yabancı Dil Sınavı Sonuçları

12.01.2017 tarihinde Sözcü Gazetesinde ve Resmi Gazetede Üniversitemiz çeşitli Birimleri için yayımlanan Öğretim Üyesi ilanında ilgili Birimlerin Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için 31.01.2017 tarihinde yapılan Yabancı Dil Sınavı Sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

ADAY Birim Bölüm Anabilim Dalı / Program SONUÇ
DR. NESLİHAN ARSLAN İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl. Çalışma Ekonomisi ABD BAŞARILI
DR. CELİL AYDIN İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. İktisat Politikası ABD BAŞARILI
DR. ENGİN ÇAĞMAN İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. İktisat Tarihi ABD BAŞARILI
DR. İSMAİL ŞAHİN İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Böl. Siyasi Tarih ABD BAŞARILI
DR. MUSTAFA IĞUZHAN KAYA Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik Böl. BAŞARILI
DR. ŞİRİN ÖZKAN Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi Böl. BAŞARILI
DR. HATİCE AYDIN Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl. BAŞARILI
DR. ABDULLAH YEŞİL Denizcilik Fak. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl. BAŞARILI
DR. CEMİLE ŞAHİN Erdek MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. Yerel Yönetimler Pr. BAŞARILI
DR. DONALDT STAUB Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. İşletme Yönetimi Pr. BAŞARILI
DR. FATİH AYHAN Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. İşletme Yönetimi Pr. GİRMEDİ
DR. EBRU ÖZLEM GÜVEN Manyas MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. BAŞARILI

Manyas MYO Öğr. Gör. Değerlendirme Sonuçları

30.12.2016 tarihinde ilan edilen Manyas Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör.  kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Böl. Bankacılık ve Sigortacılık Pr. Öğr. Gör.
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. Öğr. Gör.
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. Sosyal Güvenlik Pr. Öğr. Gör.
Pazarlama ve Reklamcılık Böl. Medya ve İletişim Pr. Öğr. Gör.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 15.02.2017 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
4-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
5-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)
6-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
7-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
8 – ) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
9-) İkametgah
10-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
11-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
12-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
13) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
14-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 • Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
 • Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.
 • Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
 • Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
 • Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Güncelleme: 02.02.2017

Sağlık Bilimleri Fak. Arş. Gör. Değerlendirme Sonuçları

30.12.2016 tarihinde ilan edilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş.Gör.  kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Böl. Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl. Arş. Gör.
Hemşirelik Böl. (İç Hastalıkları Hemşireliği) Arş. Gör.
Hemşirelik Böl. (Hemşirelik Esasları) Arş. Gör.
Sosyal Hizmet Böl. Arş. Gör.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 13.02.2017 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
4-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
5-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)
6-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
7-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
8 – ) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
9-) İkametgah
10-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
11-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
12-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
13) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
14-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 • Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
 • Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.
 • Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
 • Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
 • Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Arş. Gör. Değerlendirme Sonuçları

30.12.2016 tarihinde ilan edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş.Gör.  kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD Arş. Gör.
Ekonometri Böl. İstatistik ABD Arş. Gör.
İktisat Böl. İktisat Tarihi ABD Arş. Gör.
İşletme Böl. Ticaret Hukuku ABD Arş. Gör.
Maliye Böl. Bütçe ve Mali Planlama ABD Arş. Gör.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Hukuk Bilimleri ABD Arş. Gör.
Uluslararası İlişkiler Böl. Uluslararası İlişkiler ABD Arş. Gör.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 13.02.2017 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
4-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
5-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)
6-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
7-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
8 – ) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
9-) İkametgah
10-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
11-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
12-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
13) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
14-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 • Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
 • Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.
 • Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
 • Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
 • Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Denizcilik Fak. Arş.Gör. Değerlendirme Sonucu

30.12.2016 tarihinde ilan edilen Denizcilik Fakültesi Arş.Gör.  kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 10.02.2017 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
4-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
5-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)
6-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
7-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
8 – ) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
9-) İkametgah
10-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
11-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
12-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
13) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
14-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 • Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
 • Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.
 • Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
 • Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
 • Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Bandırma MYO Ön Değerlendirme Sonucu

30.12.2016 tarihinde ilan edilen Bandırma Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. kadroları için Ön Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Gıda İşletme Böl./Gıda Teknolojisi Pr./Öğr.Gör.

Yönetim ve Organizasyon Böl./İşletme Yönetimi Pr./ Öğr.Gör.

Erdek MYO Değerlendirme Sonucu

30.12.2016 tarihinde ilan edilen Erdek Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.  kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Yönetim ve Organizasyon Böl./Yerel Yönetimler Pr./ Öğr.Gör.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 10.02.2017 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
4-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
5-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)
6-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
7-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
8 – ) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
9-) İkametgah
10-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
11-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
12-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır)
13) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
14-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 • Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
 • Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.
 • Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan belgeler kabul edilmemektedir.
 • Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
 • Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 


330
Akademik ve İdari Personel
10500
Öğrenci
5
Fakülte
5
Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu
4
Enstitü

Tanıtım Filmi

Tanıtım Broşürü

Broşür

Adres

 • Adres: Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77 Bandırma/BALIKESİR
 • Tel: 0 266 717 01 17
 • Fax: 0 266 717 00 30
 • Email: bilgi@bandirma.edu.tr
 • KEP: bandirmaonyedieylul@hs01.kep.tr

Haritada BANÜ