Denizcilik Fakültesi Yönetim

FAKÜLTE  YÖNETİM  AKADEMİK  ÖĞRENCİLERİMİZE   İLETİŞİM  BÖLÜMLER   DUYURULAR

DEKAN
Prof. Dr. Mustafa SARI (Dekan V.)

DEKAN YARDIMCILARI
Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Ömür KIZILGÖL

FAKÜLTE SEKRETERİ
Aydın GÜNGÖR