Form ve Dilekçeler

ENSTİTÜ  PROGRAMLAR  FORM VE DİLEKÇELER  SSS   DERS PLANLARI  DUYURULAR   İLETİŞİM

Öğrenciler İçin:

• Açılacak Dersler Formu
• Adres ve İletişim Bilgileri Değişikliği Bildirim Dilekçesi
• Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
• Askerlik Sevk Tehiri Talep Dilekçesi
• Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
• Danışman Değişikliği Formu
• Diğer Enstitü Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi
• Diploma Talep Formu
• Diploma Talep Formu
• Doktora Tez Başlığı Tez Konusu Bildirim Formu
• Doktora Tez İzleme Raporu
• Doktora Tez Konusu ve Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
• Doktora Tezi Onayı
• Doktora Yeterlik Sınavına Başvuru Talep Dilekçesi
• Dönem Projesi Değerlendirme Raporu
• Dönem Projesi Konusu Bildirim Formu
• Dönem Projesi Konusu Değişikliği Bildirim Formu
• Geçici Mezuniyet Belgesi Talebi
• Genel Dilekçe Formu
• İkinci Tez Danışmanı Önerisi Formu
• İlişik Kesme Formu
• Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu
• Kayıt Sildirme Dilekçesi
• Lisansüstü Danışman Belirleme
• Mezun Öğrenciler İçin Not Döküm Belgesi Talep Dilekçesi
• Öğrenci Belgesi Talep Formu
• Öğrenci Belgesi Talep Formu
• Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
• Pasaport ve Yurt Dışına Çıkış Harcı Muafiyeti Başvuru Formu
• Referans Mektubu Formu
• Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı
• Yatay Geçiş Başvuru Formu
• Yüksek Lisans Tez Konusu Değişiklik Bildirim Formu
• Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
• Yüksek Lisans Tez Onayı
• Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanak Formu
• Yükseklisans Tez Başlığı Tez Konusu ve Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu

Öğretim Elemanları İçin:
Akademik Personel İzin Formu
Ders Yükü Bildirim
Ek Süre
Danışman Kontrol Dilekçesi
Dönem Projesi Raporu Onayı Formu
Yüksek Lisans Jüri Tez İnceleme ve Kişisel Rapor Formu
Doktora Jüri Tez İnceleme ve Kişisel Rapor Formu

Anabilim Dalı Başkanlığı İçin:
Bilimsel Hazırlık Formu
Ders Saydırma Başvuru Formu
Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı
Doktora Tez Sınavı Tutanak Formu
Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Öneri Formu
Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanağı