Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2017 Yılı Bahar Dönemi İkinci Öğretim Ödenekleri Tavan Tablosu İçin Tıklayınız

Cari Harcamaların Kontrol Üst Yazı

Cari Harcamaları Kontrol Genel Yazı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Görüş Yazıları

2016 YILI KAMU İDARE HESABI

Doğrudan Temin Harcamaları İzleme Formu (EK-1)

Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu (EKAP)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Birimleri 2016 Yılı Güz Dönemi İkinci Öğretim Ödenekleri İade Sonrası Net Tavan Tablosu İçin Tıklayınız

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İçin Tıklayınız

2016 Yılı Bahar Dönemi İkinci Öğretim Ödenekleri Tavan Tablosu İçin Tıklayınız

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mali Tabloları İçin Tıklayınız

GÖREVLENDİRME YAZILARI VE FORMLARI

JÜRİ ÜYELİĞİ SÜREÇ VE FORMLARI

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
Cem POLAT Daire Başkanı
Yılmaz Selahattin TIRAK Şube Müdürü
Selçuk TEKTAŞ Şube Müdürü 508
Ömer Faruk EĞRİ Şube Müdürü
Ceyda SALTIK  Memur 510