2016 Ekim Dönemi Mali Tabloları

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

TABLO 1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.10 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU