Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023

Gösterim: 1262

04.04.2023 tarihli 4/B Sözleşmeli Gemi Adamı (Kaptan) Alım İlanı Yazılı, Sözlü ve Uygulama Sınavı Duyurusu

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2’inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel alım ilanı kapsamında 04.04.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan S2023-01 ilan numaralı Gemi Adamı (Kaptan) pozisyonuna başvuran ve başvurusu kabul edilen adayların yazılı, sözlü ve uygulama sınavı 07 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.

İstenen Belgeler:

1-Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgelerinin aslı gibidir onaylı örneği

2-Fotoğraf (8 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
3-Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi

3-Askerlik Durum Belgesi

4-Özgeçmiş formu 

5-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

6- Adli Sicil Kaydı (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

7-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

8-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.
9-İlan şartında yer alan Sınırlı Vardiya Zabiti Ehliyeti, ROC Belgesi, STCW Belgesi, Gemi Adamı Sağlık Raporu, Yeterlik süresi geçerli olan gemi adamı cüzdanı, varsa BRM sertifikasının aslı gibidir onaylı örneği.

Adayların istenilen belgeleri sınava girecekleri tarih ve saatte sınav yerinde görevli personele teslim etmeleri gerekmektedir.

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2023-01) Gemi Adamı (Kaptan) Sınav Takvimi

 

Sınav Türü

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Yeri

Yazılı Sınav

07 Haziran 2023

Saat: 09.30

Denizcilik Fakültesi Teknik Resim Dersliği

Sözlü Sınav

07 Haziran 2023

Saat: 11.00

Denizcilik Fakültesi Teknik Resim Dersliği

Uygulama Sınavı

07 Haziran 2023

Saat: 14.00

Denizcilik Fakültesi ilgili mekan ve taşınmazlar

 

 

4/B Sözleşmeli Gemi Adamı (Kaptan) Alım İlanı Sınav Konu Başlıkları:

 

Yazılı Sınav

Uygulama Sınavı

Denizde Haberleşme

Gemi Seyir ve Manevrası

Denizde Güvenlik

Can Kurtarma Araçlarının Kullanımı

Seyir

Yangınla Mücadele

Temel Gemicilik

Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Tıbbı İlk Yardım

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

 

Anayasanın Yükseköğretime İlişkin Maddeleri

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

Taşınır Mal Yönetmeliği

 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

 

Sözlü Sınav ve Uygulama Sınavı: Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak değerlendirilecektir.

 

Başvuruların Değerlendirmesi ve Sonuçların Duyurulması:

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavdan en az 60, sözlü ve uygulama sınavından en az 55 alınması gerekmektedir.

Gemi Adamı (Kaptan) pozisyonu için yapılacak olan sınavda belirlenecek olan başarı puanı, yazılı sınav puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %30’u ve uygulamalı sınav puanının %30’u alınarak toplam başarı puanı hesaplanacak ve bu doğrultuda oluşacak olan asil ve yedek liste Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adreslerinde yayımlanacak olup ilgililere 04.04.2023 tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2023-01)’nında belirtilen usuller haricinde ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak olan sınavların uygulaması, puan dağılımı ve konu başlıkları hakkında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılamaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.