10 Ocak 2022

Gösterim: 1341

13.12.2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince  Üniversitemizde  istihdam edilmek üzere, 13.12.2021 tarih ve 31688 sayılı Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen 10 (on) adet sözleşmeli personel pozisyonuna  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden online olarak başvuran adayların değerlendirme sonuçları KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.

Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri 10.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek olup sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metinlerinin başvuru esnasında başvuru evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

            Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU SONUÇLARI :

S2021-01 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2021-02 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2021-03 Mühendis Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2021-04 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)(Erkek) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2021-05 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)(Erkek) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2021-06 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)(Kadın) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

Büro Personeli :

1- Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3- Fotoğraf (4 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)

4-Nüfus Cüzdan Örneği

5-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu 

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10- Adli Sicil Kaydı

11- Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)

12-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız

13-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.

Mühendis:

1- Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3- Fotoğraf (4 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)

4-Nüfus Cüzdan Örneği

5-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu 

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10-C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesinin fotokopisi

11-Sürücü Belgesi fotokopisi

12- Adli Sicil Kaydı

13- Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)

14-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız

15-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.
 

Destek Personeli:

1- Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3- Fotoğraf (4 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)

4-Nüfus Cüzdan Örneği

5-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu 

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

8- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

9-“Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi” belgesi fotokopisi (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

10- Adli Sicil Kaydı

11-Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)

12-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız

13-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.