19 Eylül 2022

Gösterim: 1175

18.08.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel (2022/03) Alım İlanı Sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı ile 16.09.2022 tarihli ve 31955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilerek 5 (beş) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Sistemi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden online olarak başvuran adayların başvuruları ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak değerlendirme sonuçları KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenerek sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.

Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri 19.09.2022-27.09.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek olup sırasıyla yedek belirlemeye geçilecektir.

Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayan, feragat eden, atanması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerine KPSS puan sıralamasına göre ilan şartlarını sağlayan adaylardan sıralı YEDEK belirlenerek yedek olacak adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Sıralı yedek yerleştirmesi olması durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup sonuca istinaden işlem yürütülecektir.

Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

* Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

* Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

            Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SONUÇLARI :

S2022-20 Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2022-21 Büro Personeli Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2022-22 Tekniker (Sıhhi Tesisat / İklimlendirme) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

S2022-23 Teknisyen (Sıhhi Tesisat / İklimlendirme) Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

 

İSTENEN BELGELER:

Tüm Pozisyonlar İçin İstenen Genel Belgeler :

1-Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2-Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3-Fotoğraf (8 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
4-Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi

5-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu 

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10- Adli Sicil Kaydı

11- Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)
12-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için 
Tıklayınız.

13-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.

Özel Belgeler:

1- Onaylı hijyen belgesi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

2- Sürücü belgesi fotokopisi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

3-Onaylı Bilgisayar İşletmeni veya Bilgisayar Kullanımı belgesi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)

4-Onaylı diksiyon belgesi. (ilgili ilana başvuru yapanlar için)