05 Şubat 2021

Gösterim: 972

2020 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesi

 

Üniversite Adı

Kuruluş Tarihi

Öğretim Elemanı Sayısı
(31/12/2020)

Akademik Teşvik Ödeneği Alacak
Öğretim Elemanı Sayısı

Oran

(%)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

23 Nisan 2015

428

110

25,7

 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

2020 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneğinden Yararlananların Unvanlara Göre Dağılımı

UNVAN

Toplam Sayı 
(31/12/2020)

Akademik Teşvik Ödeneğinden
Yararlananların Sayısı

Oran

(%)

Profesör

35

21

60,0

Doçent

47

28

59,5

Doktor Öğretim Üyesi

149

56

37,5

Öğretim Görevlisi

102

1

0,9

Araştırma Görevlisi

95

4

4,2

TOPLAM

428

110

25,7

 

 

27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” hükümleri ve ilan edilen “2020 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi” doğrultusunda 28 Ocak-3 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan itirazların karara bağlanması sonrası “2020 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesi”nin ekteki şekliyle kabulüne karar verilmiştir.

 

İtiraz süresi sonrası 2020 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesi için TIKLAYINIZ.