27 Eylül 2019

Gösterim: 2041

28/08/2019 Tarihli Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.) İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitleri Birimlerine öğretim elemanı (Öğr. Gör. (Ders Verecek), (Zorunlu Ortak Ders), (Uygulamalı Birim) ) alımına ilişkin 28 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sayfasında duyurulan öğretim elemanı kadrolarına ait Nihai Değerlendirme Sonuçları ilan edilmiş olup sonuçlara aşağıdaki dosyalardan erişilebilmektedir.

 

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 14 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen veya posta ile teslim etmek zorundadır.

 

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi

2-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)

3-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)

4-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)

5-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı

6-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)

7-) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

8-) İkametgah

9-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.) (Tıklayınız)

11-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Tıklayınız)

12-) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)

13-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 

-Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

-Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.

-Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

-Başvuru sırasında istenen şartlarda belge gönderilmesi durumunda istenen belgenin yeniden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

-Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

-Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan Sıra

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı(ABD)/Pr.

ÖE201922

Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)

1

Yabancı Diller YO

Yabancı Diller Böl.

Yabancı Diller ABD

ÖE201923

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

ÖE201924

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

1

Rektörlük

 

(İş Sağlığı Güvenliği Koordinatörlüğü ve İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

 

İlgililere duyurulur.