17 Ocak 2022

Gösterim: 725

Azami Süresini Yeni Dolduran ve 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılından itibaren İlişiği Kesilenler Dahil Önlisans Öğrencilerine Verilecek Ek Sınav Hakkı İle İlgili Duyuru

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle yeniden değerlendirmesi neticesinde; azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil, ilişiği kesilecek önlisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu sebeple, azami süreler 2547 sayılı Kanun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için aşağıda şekilde belirtilmiştir.

“Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl,  doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.  Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilememesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilemeyeceği ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve yükseköğretim kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.” hükmü yer almaktadır.

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c ) bendi kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil, ilişiği kesilecek önlisans öğrencilerine başarısız oldukları tüm derslerden iki ek sınav hakkı verilecektir.

Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları Meslek Yüksekokullarına e-mail ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ek süre sınavları sonunda öğrencinin durumu “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Azami Öğrenim Süreleri ve Öğrenci Statüsü (Madde 12)” çerçevesinde değerlendirilerek ilgili öğrenciye; ek süre, sınırsız sınav hakkı verilecek ya da ilişiği kesilecektir.

Öğrencilere önemle duyurulur.

 

Azami süreler ile ilgili Uygulama Esasları için tıklayınız.

Azami süre başvuru formu için tıklayınız.

 

EK SINAV TAKVİMİ

Ek Sınav Başvuru Tarihleri                                                : 24 Ocak 2022 – 31 Ocak 2022

Başvuruların Akademik Birimlerce Değerlendirilmesi   : 02 Şubat 2022

1.EK SINAV TARİHİ                                                          : 14 Şubat 2022 – 15 Şubat 2022

1.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 16 Şubat 2022 – 19 Şubat 2022

2.EK SINAV TARİHİ                                                          : 21 Şubat 2022 – 22 Şubat 2022

2.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 23 Şubat 2022 – 26 Şubat 2022

 

 

Başvurular Akademik Birimlerin resmi e-mail adreslerine yapılacaktır.

 

BİRİM ADI

E-MAİL ADRESİ

Bandırma Meslek Yüksekokulu

myo@bandirma.edu.tr

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

denizcilikmyo@bandirma.edu.tr

Erdek Meslek Yüksekokulu

erdek@bandirma.edu.tr

Gönen Meslek Yüksekokulu

gonen@bandirma.edu.tr

Manyas Meslek Yüksekokulu

manyas@bandirma.edu.tr

Susurluk Meslek Yüksekokulu

susurlukmyo@bandirma.edu.tr