06 Haziran 2022

Gösterim: 413

Doktoralı Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı

Yurt İçinde Yabancı Dil Eğitimi Alacak Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Karşılanması Amacıyla Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca düzenlenecek Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı kapsamındaki Seviye Tespit Sınavı ve Yurt İçi Çevrimiçi Yabancı Dil Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yapması ile ilgili Usul ve Esaslar'ın 4-2 inci maddesindeki "Program kapsamına alınacak devlet yükseköğretim kurumları ve bu kurumlardan başvurabilecek aday kursiyer sayıları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir." hükmüne göre Üniversitemize 10 kontenjan verilmesi uygun bulunmuştur.

Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı kapsamındaki eğitimin 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlaması planlanmış olup;

“Başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan kursiyer adaylarında aranan şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Doktora derecesine sahip olmak,

c) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen devlet yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,

d) Son 3 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir İngilizce dil sınavından muadili en az yetmiş puan aldığını belgelendirmek.”

Usul ve Esaslarda başvuru şartlarını sağlayanlardan söz konusu programa katılmak isteyen adayların 08.06.2022 tarihine kadar görev yaptıkları Birimlere başvurarak yapılan başvuruların Birimleri tarafından 08.06.2022 mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

           

           

Yurt İçinde Yabancı Dil Eğitimi Alacak Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Karşılanması Amacıyla Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı duyurusu için tıklayınız.