08 Kasım 2019

Gösterim: 808

Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonucu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 06 Kasım 2019 tarihinde şef kadrosu sözlü sınava giren adayların ilgili sınav kurulunca tespit edilen sözlü sınav sonuçları Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında yayınlanmıştır.