10 Eylül 2019

Gösterim: 4150

Türk Dili-I Muafiyet Sınavı

 

Üniversitemize bağlı Fakültelerin ve Meslek Yüksekokullarının tüm bölümlerinde Türk Dili-1 dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu dersten muaf olmak isteyen 2019 girişli öğrenciler için Muafiyet Sınavı açılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersi almayacaklardır.

Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler Türk Dili-1 dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak Türk Dili dersinden muaf olamayan öğrenciler, uzaktan eğitim sisteminde verilen Türk Dili dersini almakla yükümlüdür.

Öğrencilerimiz sınavda; dil ve dilin genel bileşenleri, dil ve iletişim, dilin okuma, konuşma, dinleme ve yazma gibi beceri alanları, dil ve toplum,  dil ve düşünce, toplum içinde dil ve dil türleri, dilde değişme ve gelişme, dillerin sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve özellikleri, Türk dilinin bugünkü coğrafyası ve Türkçe konuşan halklar, Türkçe’nin söz varlığı, Türk dilinde kelime türetme ve yapım ekleri, kelimede ve cümlede anlam, dil ilişkileri ve Türkçe’nin dünya dillerine etkisi şeklindeki genel başlıklar altında toplanabilecek olan konuların tamamından sorumlu olacaklardır.  

Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

 

Başvuru Tarihleri: 10 Eylül – 17 Eylül (saat 17:00’a kadar)

Sınav Tarihi: 18 Eylül 2019, Çarşamba

Saati: 11:00

Yer: Her öğrenci kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüste sınava katılacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Merkez Üniversite Kampüsündeki dersliklerde sınava gireceklerdir.