ETKİNLİKLER

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Tarih: 15 Kasım 2018     Saat: 10:00

Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi    

Düzenleyen: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Açıklama:

Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) faaliyetleri, toplumun refahı, sosyal uyumu, sosyal yardım ve sosyal koruma gibi alanlarda ortaya çıkan meselelere çözümler üretmek üzere  tasarlanmaktadır. Kar amacı gütmeden faaliyetlerini yerine getiren Sivil Toplum Kuruluşları, günümüz toplumlarında çoğulculuk teorisi kapsamında önemli bir paydaş olarak görülmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları’nın toplumsal meselelere karşı ürettikleri çözümler de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok çevrede takip edilmekte ve model alınmaktadır. 

Üniversitemizin Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi ile birlikte düzenleyeceği “IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”  15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecektir. Geleneksel olarak yürütülen kongrenin ana teması Göç ve Toplum iken, “Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), STK’lar ve Göç, STK’ların Entegrasyon Politikalarında Rolü, STK’lar ve Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Uygulamalar, Değişen Sosyo-ekonomik yapıda STK’lar, STK Ekonomisi, Sivil Toplumun Dönüşümü, Günümüzde STK’ların Rolleri, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler, Göç ve Emek Piyasaları (İstihdam, Kayıtdışılık, İşsizlik) Göçün Sosyal Yapı Üzerindeki Etkisi, Göç ve Sosyal Dışlanma, Göç ve Kentleşme, Beyin Göçü ve Kalkınma, İç ve Dış Göç Hareketleri, Yasadışı Göç Hareketleri, AB’nin Göç Politikaları, Göç ve girişimcilik, Göçün ekonomik belirleyicileri, Göç, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma, Göç ve teknoloji transferi, Göç ve beşeri sermaye, Göç ve Maliye Politikaları (Vergi, kamu harcamaları, bütçe, borçlanma) Göç ve Gelir Dağılımı ve Göçlerin Bölgelerarası Gelişmeler Üzerine Etkisi” ise kongrenin alt başlıklarıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

10 Aralık 2018

Ahıska Türkleri Sürgünü 74. Yıl Anma Programı

Tarih: 10 Aralık 2018

Saat: 10:30

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

06 Aralık 2018

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu

Tarih: 06 Aralık 2018

Saat: 10:00

Yer: Merkez Yerleşke

28 Kasım 2018

Marka ve Pazarlama Zirvesi

Tarih: 28 Kasım 2018

Saat: 10:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

27 Kasım 2018

"İstatistiklerle; Geçmişi Anlamaya, Bugünü Yönetmeye, Geleceği Planlamaya Var mısın?" Paneli

Tarih: 27 Kasım 2018

Saat: 13:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

23 Kasım 2018

1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi

Tarih: 23 Kasım 2018

Saat: 10:00

Yer: Alanya Bera Otel

22 Kasım 2018

"Bandırma'da Havacılık" Paneli

Tarih: 22 Kasım 2018

Saat: 10:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

20 Kasım 2018

"Muasırlaşma Yolunda Cumhuriyetin 95. Yılı" Paneli

Tarih: 20 Kasım 2018

Saat: 14:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

20 Kasım 2018

Kariyer Festivali

Tarih: 20 Kasım 2018

Saat: 00:00

Yer: Meslek Yüksekokulları

15 Kasım 2018

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Tarih: 15 Kasım 2018

Saat: 10:00

Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

17 Ekim 2018

INCSOS III [3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi]

Tarih: 17 Ekim 2018

Saat: 10:00

Yer: Özbekistan