Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022

Gösterim: 615

"Seminer Sunumları-2022" etkinliklerinin ikincisi gerçekleştirildi

Sosyal Hizmet Anabilim Dalımız yüksek lisans öğrencilerinin çalışmayı planladıkları tezlere ilişkin önerilerini sundukları “Seminer Sunumları-2022” çevrimiçi akademik etkinliklerinin ikincisi 20 Mayıs 2022 günü bölüm öğretim elemanları, yüksek lisans öğrencileri ve lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yüksek lisans öğrencisi Tuğba AKSOY, Dr. Öğr. Üyesi Fikri KELEŞOĞLU danışmanlığında önermeyi planladığı “Yeni Yaşlılık Profili ile Orta Yetişkinlik Döneminde Yaşlanma Kaygısının İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği” başlıklı nicel araştırma hakkında bilgi verdi. Araştırmasının amacını, geleceğin yaşlı nüfusunu oluşturacak olan orta yetişkinlik dönemindeki bireylerin, yaşlanma konusundaki kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve yine bu kaygı oluşumunda etkili faktörlerin ilişkilendirilmesi olduğunu ifade etti.

Yüksek lisans öğrencisi Sümeyye ARSLAN da “sosyal hizmet öğrencileri iklim değişikliğinin küresel boyutta bir sorun olduğunun farkındadırlar” varsayımından hareketle, Dr. Öğr. Üyesi Fikri KELEŞOĞLU danışmanlığında önermeyi planladığı “Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Seviyelerinin Ekoloji ve Sistem Kuramı Açısından İncelenmesi” başlıklı nicel araştırma hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların katkı veren önerileri ve başarı dilekleriyle seminer sunumları tamamlandı.


Fotoğraflar