Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022

Gösterim: 864

The Book "Macro Trends in Consumer Behavior" Edited by Our Department Academicians is Published

Bölümümüz öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Bahar tarafından editörlüğü gerçekleştirilen "Tüketici Davranışlarında Makro Trendler" isimli kitap Nobel Bilimsel yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Kitap 24 farklı üniversiteden bir araya gelen 30 farklı akademisyen tarafından kaleme alınan 28 konu başlığını kapsamaktadır.

 

Kitabın tanıtım yazısı aşağıdaki gibidir;

Sokrates'ten akademinin kurucusu olarak kabul edilen Eflatun'a, Aristo'dan Yunus Emre'ye ve hatta Hobbes'a kadar farklı coğrafya ve kültürden çok sayıda düşünür, bireyin biliş ve bilme isteği üzerinde dururken esas biliş ve bilmenin de bireyin kendisini bilmek ile başladığını savunmaktadır. Buradan hareketle bir sanat, disiplin ve hatta bilim dalı olan pazarlama ile meşgul olan akademisyenler, profesyoneller ve bu alanda okumalar yapan bireyler için de pazarlamayı bilmek yahut anlamak bizzat insanın kendisini anlamak kadar önem taşımaktadır. Pazarlama bağlamında “tüketici” ya da “müşteri” olarak ele aldığımız bireylerin düşünme biçimleri, hisleri, karar süreçleri, çeşitli koşul ve şartlarda verdikleri tepkiler pazarlama araştırmacıları ve profesyonelleri açısından esasen temel ipuçlarıdır.
Tüketiciyi bilmek ve anlayabilmek için çeşitli sorulara cevap aramak, belki de en iyi yaklaşımlardan biridir. Bu kapsamda “Postmodernizm nedir?” sorusu başta olmak üzere “Postmodern çağın tüketicileri bilinen geleneksel tüketicilerden farklı mıdır?”, “Önceki dönemlerde önemsenmeyen birçok konu niçin günümüz insan ve toplum hayatının önemli birer başlığı hâline geldi?”, “Yeni girişimler, yeni markalar, yeni fikirler, yeni sistemler, yeni konular tüketici davranışları alanında ne kadar önem arz ediyor?”, “Tüketici davranışlarında metaverse uygulamalarının önemi nedir?”, “Hızlı teknolojik gelişmeler ne gibi sonuçlar doğurmaktadır?”, “Geleceğin pazarlama konuları arasında hangi konular önem kazanacak?” sorularını sormak gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, yirmi dört farklı üniversiteden otuz akademisyen bir araya gelerek tüketici davranışlarındaki bu ve buna benzer güncel sorulara yirmi sekiz konu başlığı altında detaylıca yanıt vermektedir.