Tarih: 27 Mart 2018

Gösterim: 4894

‘’Yüksek Öğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)’’ Projesi Tanıtıldı

Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelerdeki mekânsal planlama ve kullanım pratiklerini değiştirmek, verimliliği odağına alan bir yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla ‘’Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)’’ projesi hayata geçiriliyor.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın açılış konuşmasıyla başlayan proje tanıtım programında, Türkiye Yükseköğretim Sistemini bugün itibariyle Rusya’nın ardından Avrupa’nın en geniş ikinci yükseköğretim sistemi konumuna geldiğini dile getiren Elvan, ‘’Bütün bu süreci ülkemiz yükseköğretimi açısından niceliksel devrim olarak tanımlamak mümkün. Türkiye, üniversiteye erişim, öğretim üyesi yetiştirme, üniversitelere kaynak tahsisi alanlarında yaşanan sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşturdu. Artık yükseköğretimde kaliteyi odağına alan yeni bir sayfayı açmanın, yükseköğretimde niteliksel devrimi geliştirmenin zamanı geldi.’’ diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan konuşmasının devamında ‘’Bugünün dünyasında tek tip üniversite modeliyle ulusal ve uluslararası arenada başarılı olmak mümkün değildir. Bundan ötürü üniversitelerimizin ihtisaslaşması önümüzdeki dönemin en öncelikli politika gündemidir.’’ dedi.

Mek-Sis projesinin önemine vurgu yapan Elvan ‘’Projeyle mekan ve kaynak tahsis süreçleri bağlamında yükseköğretimde kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında ülkemize ilk defa üniversite mekanlarının tanımlı standartlar temelinde envanteri çıkarılacak, dersliklerin verimlilik analizi yapılacak ve yeni mekan taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin karar destek sistemi alt yapısı kurulacak. Proje sayesinde araştırma geliştirme, makine teçhizat alımı gibi alanlara daha fazla kaynak aktarma olanağı sağlanacak.’’ diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile birlikte Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kahya ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Mustafa İmamoğlu’nun da katılım gösterdiği proje tanıtım toplantısına Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, Rektörler ve üniversite yöneticileri katılım gösterdi.


Fotoğraflar