Tarih: 07 Ocak 2022

Gösterim: 236

Banü-Bortam Bor Üzerine Yenilikçi Akademik Çalışmalar ve İş Birliklerine İmza Atıyor

Üniversitemiz bünyesinde 16 Nisan 2019 tarihinde kurulan Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (BANÜ-BORTAM) bölgemiz ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bir maden olan bor madeninin ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi ile katma değeri yüksek bor ürünlerinin ülkemize kazandırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
BANÜ-BORTAM kurulduğu günden bugüne yürütmüş olduğu nitelikli çalışmalar ile 1 ulusal patent, 5 bilimsel araştırma projesi, 3 TÜBİTAK proje başvurusu (ikisi uluslararası, biri ulusal), 1 BOREN Proje Başvurusu, 30’dan fazla yayın (SCI ), 20’den fazla Uluslararası/Ulusal Konferans Bildirisine imza atarak bor alanında bilim dünyamıza önemli katkılar sunmuştur. 


BANÜ-BORTAM ayrıca ülkemizin bor alanında çalışmalar yapan üniversiteleri (İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, vb.) ve uluslararası alanda çalışmalar yapan saygın üniversiteler ve enstitüler (Rusya, Belarus, ABD, Azerbaycan vb.) ile ortak çalışmalar ve projeler yürütmektedir. 
Bor alanında üretim ve Ar-Ge çalışmaları yapan ve bu alanda ülkemizin en yetkin kurumu olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile de yakın iş birliği içerisinde olan BANÜ-BORTAM bu iş birliğinin kapsamını genişletmek ve iki taraf için de yeni fırsat alanları oluşturmak üzere 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Eti maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bir iş birliği protokolüne imza atacaktır.  

BANÜ-BORTAM çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
 https://bortam.bandirma.edu.tr/bortam


Fotoğraflar