Tarih: 07 Mayıs 2019

Gösterim: 488

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz (BAP), Üniversitemiz Öğrencilerini Akademik Anlamda Desteklemeye Devam Ediyor

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz (BAP), Üniversitemiz öğrencilerini akademik anlamda desteklemeye devam ediyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Serap Palaz’ın danışmanlığında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Merve Onur’un “Hizmet Sektöründe Tükenmişlik Düzeyinin İş Doyumuna Etkisi: AVM Çalışanları Üzerine Bir Araştırma” ve Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Selva Staub’un danışmanlığında, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencimiz Hatice Batmantaş’ın “Üniversitelerdeki Kuluçka Merkezlerinin İnovatif Değer Yaratma Katkısı” başlıklı lisansüstü tez projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz (BAP) tarafından kabul edilmiştir. 

Öğrencilerimizi akademik alanda göstermiş oldukları bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.


Fotoğraflar