Tarih: 19 Mart 2019

Gösterim: 427

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYÖK)'nce Düzenlenen Toplantıda, Rekabetçi ve Nitelikli Bir İşgücü Kaynağı Yetiştirebilmek Amacıyla Üniversitemiz MYO Programlarında "3+1 İşyeri Uygulaması Eğitim Modeli"ne Geçiş Kararı Alındı

Nitelikli işgücü sorunlarını çözmeye yönelik olarak çalışmalar yapmak ve iş dünyası ile Üniversitemiz arasında işbirliği sağlamak amacıyla,  Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir başkanlığında, Meslek Yüksekokulu Müdürlerimiz ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulları (MEYÖK) Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arucu, uzun süredir üzerinde çalışmakta oldukları ve öğrencilerimizin istihdama yönelik eğitim almalarını sağlamak amacıyla eğitim-öğretim döneminin 3 dönemini okulda, 1 dönemini ise tam zamanlı olarak işletmelerde geçirmelerini sağlayan “3+1 İşyeri Uygulaması Eğitim Modeli” ile ilgili sunum gerçekleştirdi. 

Toplantı sonrası alınan kararlar doğrultusunda, öncelikle halihazırda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Adalet MYO'ya bağlı Adalet Programında ve ilk kez 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacak olan çok sayıda diğer programlarda “3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi Modeline” geçilmesi, bir sonraki yıl ise Üniversite çatısı altındaki tüm MYO programlarında da benzer sisteme geçilmesi konusunda fikir birliğine varıldı ve bir yazıyla bu konuda karar alınmak üzere Üniversite Senatosu'na havale edildi. 

Halihazırda Üniversitemiz MYO programlarına devam eden tüm öğrenciler daha kısa süreli Yaz Stajı'na tabi iken, bu değişiklikle birlikte bir dönem boyunca (14 hafta) İŞKUR'un da yardımıyla önceden belirlenmiş ilgili alandaki özel-kamu sektörü kuruluşlarında uygulamalı eğitim görecekler. Öğrenciler bu süre zarfında asgari ücret düzeyinde ya da belirli bir oranı nispetinde ücret de alabilecekler ve öğrencilerin bir kısmı Üniversiteyi bitirdiklerinde staj yaptıkları işyerlerinde çalışmaya da devam edebilecekler.


Fotoğraflar