Tarih: 18 Kasım 2019

Gösterim: 1037

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar’ın “Türkiye’de Geçmişten Günümüze Tarım Politikaları ve Ekonomisi” Adlı Kitabı Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Üniversitemiz Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar’ın editörlüğünü yaptıkları ve bölüm yazarı oldukları “Türkiye’de Geçmişten Günümüze Tarım Politikaları ve Ekonomisi” adlı kitap yayımlandı. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel’in de bölüm yazarları arasında yer aldığı kitap, ülkemizin, Dünya’da tarımsal üretime ve ekonomiye yön verme konusunda önder ülkelerden birisi olmasından yola çıkılarak oluşturulmuş, tarımın ülkemiz ekonomisindeki yeri, yakın geçmişte uygulanan tarım politikaları ve bunların günümüze yansımaları, kırsal kalkınma politikaları, tarımsal yatırımlardaki gelişmeler, gelişen dijital teknolojilerin sürdürülebilir tarıma yansımaları, tarımsal pazarlamanın geçmişten günümüze uzanan seyri ve yeni pazarlama eğilimleri bitkisel ve hayvansal üretim ekonomisi temeli üzerinde yapılandırılarak ele alınmıştır. Ayrıca, tarımın ülkemizdeki örgütlenme deseni ve tarımsal kooperatifler, tarımın finansmanında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, tarımsal ürün borsaları, risk yönetimi ve sigorta, tarımsal yayım, ülkemizdeki bitkisel üretimdeki gelişmeler, su ürünleri ekonomisi ve gelecek vizyonu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ülkemiz arıcılığı konuları, kitapta tarım ekonomimize ayna tutan önemli unsurlar olarak ayrı bölümler halinde irdelenmiştir.
 

Akçağ Yayınevi'nden çıkan kitap, alanındaki önemli bir boşluğu doldurma ve yazına katkı sunmayı amaçlamış, uzun ve titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkmış bir eserdir. Bu kıymetli eseri kazandırmış olan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi, Üniversitemiz Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar’ı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum’u ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel’i tebrik ediyoruz.


Fotoğraflar