Tarih: 01 Nisan 2021

Gösterim: 259

Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlenen "Göç Sertifika Programı" Sona Erdi

Üniversitemiz ev sahipliğinde, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye (KAS Türkiye), Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAGU) ile Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (BANÜ-GÖÇ) iş birliğinde 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilen Göç Sertifika Programı sona erdi.

Yoğun ilgi gören programın açılışına T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye (KAS Türkiye) Direktörü Walter Gloss, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAGU) Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Göç Sertifika Programı Koordinatörü Dr. Nihal Eminoğlu, Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-GÖÇ) Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Emre Yıldırım ile programda yer alan eğitmenler, panelistler ve kursiyer dinleyiciler katıldı.

Beş gün süren etkinlik her gün iki ayrı oturum olarak düzenlenirken her oturumda alanında uzman isimler ders niteliğinde sunumları ile göç olgusu üzerine teorik ve pratik birikimlerini paylaştılar.

22 Mart 2021 Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilen sertifika programının açılış konuşmaları sonrası yapılan ilk oturumunda “Göçe Genel Bakış ve Türkiye’de Sosyal Uyumun Çerçevesi” gündemiyle Türkiye’de göç çalışmaları alanında duayen bir isim olan TAGU Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Türkiye ve Avrupa’dan istatistiki bilgiler dahilinde göç kavramı, göçün tarihsel gelişimi ve Türkiye örnekleri özelinde katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Sertifika programının ilk gününün öğleden sonraki ikinci oturumunda “Göç Kavramları ve ‘Bir arada Yaşama’ Modelleri” konusu özelinde Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu, Prof. Dr. M. Murat Erdoğan’ın ilk oturumdaki sunumlarını pekiştiren ve tamamlayan bir içerik ile göç olgusunun sosyal bilimlerde ele alınış biçimlerinin genel çerçevesi çizen, temel ders niteliğinde bir oturum gerçekleştirdi.

23 Mart 2021 Salı günü ilk oturumu UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Dr. Ayselin Yıldız'ın “Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı” sunumuyla başlarken ikinci oturumda ise katılımcılara “Politika Aracı Olarak Göç” başlığıyla Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Gökay Özerim hitap etti. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi bünyesinde “Türkiye-AB İlişkilerinde Göç” başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’nün yöneticisi olarak yer alan ve KAS Türkiye inisiyatifi ile on yılı aşkın bir zamandır düzenlenmekte olan Avrupa Birliği Sertifika Programı’nın eğitmenlerinden biri olan Doç. Dr. Gökay Özerim, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel ve politik seyri özelinde göç olgusunun yerine ve önemine değinen bir sunum gerçekleştirdi.

Sertifika programının üçüncü günü, 24 Mart 2021 sabahındaki ilk oturumda ise “Göç Süreç Yönetimi Deneyimleri” oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda katılımcılar, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürü Tolga Serbest, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zakira Hekmat ve Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Marmara Bölge Sorumlusu Gizem Demirci Alkadah’ın göç sertifika program koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu’nun moderatörlüğünde yaptıkları sunumları dinleme fırsatı buldular. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Balıkesir teşkilatının başındaki isim olan Tolga Serbest, genel olarak Balıkesir ili ve Bandırma ilçesi özelinde müdürlüğün gerçekleştirdikleri faaliyetler ve bölgeye dair istatistiki bilgileri paylaşarak oturuma katkı sundu. Göç fenomeni özelinde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri olarak oturumda yer alan Zakira Hekmat ve Gizem Demirci Alkadah ise derneklerinin faaliyetleri yanı sıra kişisel tecrübelerini de paylaşan konuşmalar gerçekleştirdiler. Programın üçüncü günün öğleden sonraki oturumunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi K. Onur Unutulmaz “Diaspora Kavramı ve Yurtdışı Türkler” başlıklı dersi ile yer aldı ve Türkiye’nin yarım yüzyılı aşkın bir süredir dış politikasını olduğu kadar iç politikasını da doğrudan etkileyen, AB ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkler ile ilgili gerek nicel gerekse de nitel değerlendirmelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin 25 Mart 2021 tarihli dördüncü gününde Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar "Göç Hareketleri ve Türkiye'de Kadın Mülteciler" konulu sunumunu paylaşırken öğleden sonraki ikinci oturumda ise katılımcılara Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık “Modern Aklın Eleştirisi Bağlamında Göç” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Modernite ve Post Modernite kavramları ve dönemlendirmeleri çerçevesinde çok kültürlülük kavramı ile ilişkiselliği üzerinden ele aldığı göç olgusunu eleştirel bir perspektiften değerlendiren sunumuyla Prof. Dr. Celalettin Yanık, katılımcıları göç ve göçmen kavramlarını yeniden düşünmeye davet eden bir sunum gerçekleştirdi.  

Göç sertifika programının son günü olan 26 Mart 2021 Cuma günü oturumlarında ise katılımcılara “Toplumsal Bütünleşme ve Türkiye’de Zorunlu Göç” başlıklı sunumuyla Bilkent Üniversitesi Öğr. Üyesi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) ve Göç İhtisas Komitesi üyesi Doç. Dr. Saime Özçürümez ile “Göçmen Bavulu” konulu interaktif bir deneyim içeren sunumuyla Harran Üniversitesi’nden sosyolog Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülerce hitap etti. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülerce’nin sunumundaki sertifika programının son oturumu, gerek katılımcıların oturuma interaktif katılımlarına imkân veren teknolojik altyapısı, gerek katılımcıların sanal odalara bölünerek programa gönüllü olarak katkı sunan göçmenlerin deneyimlerini canlı dinleme-izleme fırsatı bularak onlarla iletişim kurma olanağı sunan alt-oturumlar gibi etkileşimsel açılımları ile katılımcılar nezdinde iz bırakan bir tecrübe yaşattı. 

Toplamda beş gün ve on oturum olarak gerçekleşen etkinliğe, Üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra Türkiye ve dünyadaki çok sayıda üniversiteden göç konusunda ihtisas yapmakta olan öğrenciler, konuyla ilgili çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarında görev alan gönüllüler katılım gösterdi. Gerçekleştirilen 10 oturumdan 8’ine katılma ve 750-1000 kelime arası uzunlukta bir makale yazmış olma şartlarını sağlayanlar için hazırlanan sertifikalar posta yoluyla katılımcılara gönderilecektir.


Fotoğraflar