Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 10780

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2015-2016EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE 1 (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ


2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan Ek Madde 1 (merkezi yerleştirme taban puanı) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili akademik birimlerimize başvurabilirler.
Başvuruda bulunacak adayların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ              : 28 Ağustos 2015
SONUÇLARIN İLANI                   : 15 Eylül 2015
KAYIT TARİHİ                              : 16-30 Eylül 2015
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvuru Dilekçesi
Öğrenci Belgesi (adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden onaylı)
Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye / programa kayıt yaptırdığı yıla ait olan ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
Ders içeriklerinin onaylı örneği (ara sınıflar için)
Not Durum Belgesi   (Transkript):Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge.(kopyası kabul edilmez.)
Taahhütname: Daha önce Ek Madde 1’e (Merkezi Yerleştirme Taban Puanı ile) yatay geçiş yapmadığına dair (taahhütname örneği için tıklayınız.)
 
Başvurular istenen belgeler ile birlikte ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürosuna şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.
 Eksik belgeler ve postada meydana gelen gecikmeler değerlendirmeye alınmaz.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Öğrenci Belgesi (adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden onaylı)
Nüfus cüzdan fotokopisi
Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye / programa kayıt yaptırdığı yıla ait olan ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
6 adet 4,5 cm x 6cm Boyutunda Fotoğraf
Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1993 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden alacağı belge.)
Katkı Payı/Öğretim Ücreti Ödeme Makbuzu
NOT
Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı olmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi yatay geçiş koşulları veya tarihlerinde değişiklik olması durumunda duyurumuz güncellenecektir. Güncellenen duyuru metni geçerli olacaktır.