28 Temmuz 2020

Gösterim: 63703

Rektör

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

1971 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini (1992) İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde;  Yüksek Lisans (1995) ve Doktora (2004) eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde akademik yaşama katıldı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne geçiş yaptı.

2005 yılında “Sosyal Politika” Bilim Dalında Doçentliğe yükseltildi. 2010 yılında “Endüstri İlişkileri” Anabilim Dalı Profesörü olarak atandı. 1997–1999 yılları arasında 2 yıl süreyle Cornell Üniversitesi, Endüstri ve Çalışma İlişkileri Fakültesi (School of Industrial and Labour Relations - N.Y. ABD)’nde; 2009-2010 tarihleri arasında da 1 yıl süreyle Syracuse Üniversitesi, Martin J. Whitman İşletme Fakültesi (M. J. Whitman School of Management - N.Y. ABD)’da “misafir araştırmacı/öğretim üyesi” olarak araştırmalar gerçekleştirdi.

Ocak 2013 – Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu görevinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Tesisler İhale Komisyonu Başkanlığı, Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Yerleşke Başkanlığı, BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinasyon Birimi üyeliği, Fakülte Kurulu üyeliği, Akademik Yükseltilme ve Atama Komisyonu üyeliği, Müfredat Komisyonu üyeliği, vb. görevleri de yürüttü.

08 Eylül 2015 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne Rektör olarak atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.

Özdemir’in SPA (Social Policy Association), ILERA (International Labour and Employment Relations Association) gibi uluslararası bilimsel kuruluşlara üyeliğinin yanı sıra, Türk Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD) Genel Sekreterliği, İstanbul Üniversitesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile ÇSGB Resmi arabuluculuğu görevi  bulunmaktadır.

Özdemir; Sosyal Politika, Refah Devleti, Yaşlanan Nüfus, Sosyal Güvenlik, Endüstri İlişkileri, Küreselleşme ve Değişim, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları, Esneklik, İş ve Çalışma Ahlakı, Girişimcilik ve KOBİ’ler vb. alanlarda çalışmaktadır.

80 civarında akademik çalışması bulunan Özdemir’in yayınlarından bazıları şu şekildedir: Sosyal Konut ve Barınma Yardımı Araştırması: Memnuniyet Düzeyi, Sorunlar ve Beklentiler (Rapor, 2013), KOBİ’lerde Esnek Çalışma (2011, Kitap), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler (2009, Kitap), Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın Artan Önemi ve Üsküdar’da Faaliyet Gösteren Bazı STK’lar Üzerine Bir Araştırma (2009, Makale), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2007 ve 2004, Kitap), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2007, Kitap), AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri (2007, Makale), Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği (2004, Kitap), İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar (Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması), (2004, Kitap), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (1996, Derleme), Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Çalışma (1992, Yüksek LisansTezi).

Özdemir, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

 


Fotoğraflar