03 Nisan 2018

Gösterim: 19559

Vizyonumuz & Misyonumuz

MİSYON

Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.

 

VİZYON

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmak

 

DEĞERLER

Katılımcılık ve Çoğulculuk

Bilimsel Eğitim ve Araştırma

Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik

Kurumsal Gelişim

Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim

Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk

Uluslararasılık ve Entegrasyon

Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci

Disiplinlerarası Yaklaşım

 

HEDEFLER

Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimi.

Nitelikli ve yeterli sayıda Akademik kadroya sahip olmak.

Uluslararası normlarda eğitim- öğretim programları geliştirmek.

Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek.

Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak.

Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişime yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.

Kurumsal kimliği güçlendirmek ve kurumsal kültürü oluşturmak.