Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024

Gösterim: 386

2024 Yılı İdari Personel Naklen Tayin Başvuru İlanı

“Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi” nin 8. maddesi çerçevesinde; İdari Personel Naklen Tayin Başvuru Değerlendirme Komisyonu’nun 06.06.2024 tarihli ve 2024/01 sayılı kararı uyarınca, Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan 1 (bir) idari personele yönergede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma hakkı verilecektir. Talepte bulunacakların başvuru dilekçesi ve ekinde yer alacak gerekli belgeleri uygulama takviminde belirtilen süre içinde birimleri aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesine ulaşmak için Tıklayınız.

Uygulama Takvimi için Tıklayınız.

İdari Personel Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi için Tıklayınız.

 

*Başvuru sahiplerinin uygulama takviminde belirtilen belgeler dışında tayin sebebine konu olabilecek diğer belgeleri de dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

*Başvuru taleplerinin tüm ekleriyle birlikte Komisyona iletilmek üzere birimler aracılığı ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderilmesi gerekmekte olup fiziki ortamda evrak teslimi yapılmayacak ve kabul edilmeyecektir.