Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024

Gösterim: 515

Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlenen XI. Kamu Politikaları Çalıştayı Tamamlandı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüz tarafından Marmara Belediyeler Birliği ve Bandırma Belediyesi desteğiyle düzenlenen XI. Kamu Politikaları Çalıştayı, "Kamu Politikaları Neden ve Nasıl Değişir?" temasıyla Üniversitemizde gerçekleştirildi. İki gün süren Çalıştayda, kamu politikalarının değişim süreçleri üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu’nda gerçekleşen Çalıştaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Serap Palaz Çakır, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Gökhan Orhan, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz  ve diğer üniversitelerden akademisyenler katılım gösterdi.

Çalıştay kapsamında sunulan 18 bildiri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kamu politikalarının neden ve nasıl değiştiği, bu değişimlerin toplum üzerindeki etkileri ve gelecekteki yönelimler gibi konular, alanında uzman akademisyenlerin ve araştırmacıların gözünden ele alındı. Çalıştay boyunca, çeşitli disiplinlerden gelen akademisyenler ve araştırmacılar, kamu politikalarının değişimini etkileyen faktörleri ve bu değişimlerin analiz yöntemlerini tartıştılar. Çalıştayda ayrıca, kamu politikalarının pratikte nasıl uygulandığı, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.